UNI 60 COMBI CAL

Izbor standardnog alata za savijanje cijevi mogući je u rasponu promjera cijevi Ø6 ÷ Ø54 i radijusa 3 x promjer ili 4 x promjer cijevi.