UNI 70/HC-OS

Narudžba alata se zbog svoje specifičnosti vrši pojedinačno prema zahtjevu kupca. Izbor alata za savijanje cijevi mogući je u rasponu promjera cijevi Ø20 ÷ Ø50 i uz min. radijus 2,5 x promjer cijevi. 

Bez uporabe trna.

Uz uporabu trna.