Listovi za tračne pile

Spajanje listova tračnih pila

List tračne pile

Bimetalna traka za rezanje metala u kvaliteti M42, M51

List tračne pile
(a x b) = 13 x 0,6

Standardne dužine traka:
1330
1440
1470
1640
1735
1750

Dostupne su i druge dužine traka prema zahtjevu.

(c) = z/1"

18
10/14
8/12
6/10

List tračne pile
(a x b) = 13 x 0,9

Standardne dužine traka:
1735

Dostupne su i druge dužine traka prema zahtjevu.

(c) = z/1"

14
10/14

List tračne pile
(a x b) = 20 x 0,9

Standardne dužine traka:
1900
2000
2060
2080
2140
2360
2660

Dostupne su i druge dužine traka prema zahtjevu.

(c) = z/1"

10/14
8/12
6/10
5/8
4/6

Rezne trake
(a x b) = 27 x 0,9

Standardne dužine traka:
2450
2480
2825
2915
3010
3200
3660

Dostupne su i druge dužine traka prema zahtjevu.

(c) = z/1"

10/14
8/12
6/10
5/8
4/6
3/4
2/3
profil:
7/9
5/7
4/6

Rezne trake
(a x b) = 34 x 1,1

Standardne dužine traka:
4610
5200
5270

Dostupne su i druge dužine traka prema zahtjevu.

(c) = z/1"

5/8
4/6
3/4
2/3

Rezne trake
(a x b) = 41 x 1,3

Standardne dužine traka:
6380

Dostupne su i druge dužine traka prema zahtjevu.

(c) = z/1"

4/6
3/4
2/3

Ugljična traka s kaljenim zubima

Listovi tračne pile za drvo

List tračne pile
(a x b) = 6 x 0,6

Dužina trake prema zahtjevu

(c) = z/1"

8
4

List tračne pile
(a x b) = 10 x 0,6

Dužina trake prema zahtjevu

(c) = z/1"

8
4

List tračne pile
(a x b) = 13 x 0,6

Dužina trake prema zahtjevu

(c) = z/1"

8
4

List tračne pile
(a x b) = 16 x 0,8

Dužina trake prema zahtjevu

(c) = z/1"

4

List tračne pile
(a x b) = 20 x 0,8

Dužina trake prema zahtjevu

(c) = z/1"

4

List tračne pile
(a x b) = 25 x 0,9

Dužina trake prema zahtjevu

(c) = z/1"

4

Pile za kosti i meso

List pile za rezanje mesa, kosti, ribe i zaleđenih poluproizvoda

List tračne pile
(a x b) = 16 x 0,5

Standardne dužine traka:
1400
1500
1530
1550
1580
1600
1650
1700
1720
1750
1800
1850
2000
2050
2240
2400
2430
2500
2750
3100
3160

Dužina trake prema zahtjevu

(c) = z/1"

4

List tračne pile
(a x b) = 20 x 0,5

Standardne dužine traka:
1400
1500
1530
1550
1580
1600
1650
1700
1720
1750
1800
1850
2000
2050
2240
2400
2430
2500
2750
3100
3160

Dužina trake prema zahtjevu

(c) = z/1"

4

Izbor ozubljenja rezne trake - problemi i njihova rješenja