Radioničke savijačice
s trnom

UNI 63

UNI 70/C

UNI 70/C-OS

UNI 70/HC

UNI 70/HC-OS

UNI 80

UNI 90