Tračna brusilica RB 120

Tračna brusilica ROCE RB 120

  • Brušenje na gumiranom valjku , slobodom pristupa, omogućava obradu predmeta različitih oblika,
    uz veliku moć odvajanja čestica. 
  • Uzdužno brušenje na horizontalnoj ploči služi za ravnanje ili satiniranje ravnih ploha te izradu radijusa na bridovima.
  • Stezanjem predmeta u škrip moguća je izrada žljebova na čelu cijevi, kao pripremu za kutno zavarivanje.

Zahvaljujući velikim dimenzijama brusne trake 120 x 1800 može se obrađivati promjere do Ø 60 mm pod kutem od 0° – 60°, te promjere Ø60 ÷ 76 mm pod kutem 0° ÷ 45°. Pomicanjem škripa po visini moguće je vršiti ekscentrična žljebljenja cijevi i plosnatih šipki.

Po potrebi škrip se vrlo brzo premješta u stranu, te se stroj koristi kao klasična tračna brusilica.