Tračna brusilica RB 121

Tračna brusilica ROCE RB 121

  • Stezanjem predmeta u škrip omogućava se izrada žljebova na čelu cijevi, kao pripremu za kutno zavarivanje.
    Zahvaljujući velikim dimenzijama brusne trake 120 x 1800 mm moguće je obrađivati promjere do Ø 60 mm pod kutem od 0° – 60°, te promjere Ø60 ÷ 76 mm pod kutem 0° ÷ 45°. Regulacijom škripa po visini moguće je vršiti ekscentrična žljebljenja cijevi i plosnatih šipki.