Savijačice profila BPR

Serija strojeva za ručno savijanje cjevastih i punih profila. Temeljem odabira materijala i kvalitetne izvedbe BPR, kao renomirani europski i svjetski proizvođač, im osigurava dugogodišnji rad punim kapacitetom.

BPR jamči mogućnost savijanja profila (prema tablici) u jednom prolazu.

SIMETRIČNE - s 2 pogonska valjka
(ručno namještanje)

CP 30 E

SIMETRIČNE - s 2 pogonska valjka (hidrauličko namještanje)

ZH 402

ASIMETRIČNE - s 3 pogonska valjka (hidrauličko namještanje)

CPS 35

CPS 50

ASIMETRIČNE - s 3 pogonska valjka (računalno numeričko upravljanje - CNC)

BA 35

BA 50